Yapısında, tepkime verme yatkınlığına sahip iki veya daha fazla epoksi gurubu içeren sentetik gurubuna epoksi reçineler adı verilir. Epoksi reçineler, epiklorohidrin (ECH) yaygın ismiyle klorometil okziranın, oynak H atomlarına sahip hidroksil veya karboksil gruplarını içeren bileşiklerle tepkimeye sokularak sırasıyla glisidil eter ya da glisidil ester yapılarının oluşturulması sonucunda elde edilir.

Solventsiz Düşük Vizkozite Epoxy Reçine Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Solventsiz Yüksek Viskozite Epoxy Reçine Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Solventli Epoxy Reçine Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

 

Epoksi sertleştirici; mekanik dayanımı sağlayan özel bir birleştiricidir. Kimyasal dayanım süresi açısından son kullanıcının ihtiyaçına cevap verir. UV dayanımız açısından da oldukça etili bir kimyasal üründür. 

Alifatik Amine Sertleştiriciler Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Polyamid Sertleştiriciler Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Hızlandırıcılar

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Akrilik reçineler, fonksiyonel grup içeren (amid, karboksil, hidroksil, epoksi grupları v.b) veya içermeyen akrilik ve metakrilik asit esterlerinin sahip oldukları etilen çift bağı üzerinden serbest radikaller yardımı ile polimerleşen bir kimyasal maddedir. Akrilik ve metakrilik asit esterleri genel olarak CH2=CHRX formülü ile gösterilebilir. Formülde R hidrojen atomu yada metil gurubu olabilirken X aromatik halka, karboksil, ester, hidroksil epoksi ya da amid olabilir. Akrilik reçineler aynı zamanda monomerleri üzerindeki etilen çift bağları üzerinden polimerleşirler.

OH FONKSİYONLU ÇİFT KOMPONENTLİ AKRİLİK REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
TERMOPLASTİK AKRİLİK REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
TERMOSET AKRİLİK REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Su bazlı saf akrilik bağlayıcılar ve katkıları, yüzeyi koruyan ve dekoratif görüntü kazandıran veya örtücü bir katman oluşturan pigmentleri içeren, ince katlar halinde yüzeye sürülen sıvı ya da toz ürün olan boyalarda kullanılan maddelerdir. Daha doğrusu boyaların içerdikleri kimyasal maddelerde yer alan 4 ana grup olan, bağlayıcılar, çözücüler, pigment ve dolgu maddeleri, katkı maddeleri içerisinde yer alan 2 önemli maddedir.

Boya ve verniklerin performanslarını ve özelliklerini yükseltmenin yolu alkid reçinelerin, reaktif gruplara sahip olan izosiyanat gruplar ile modifiye edilmesi ile olur. Oluşan filmler, sağlam, solvent ve kimyasal dirence sahip, sert, parlak, su direnci yüksek özellikler gösterir. Renk kalıcılığı, kullanılan alkid reçinesinin yağ yapısına ve kullanılan izosiyanatların kimyasal yapısına yani aromatik veya alifatik yapısına bağlıdır.

UZUN YAĞLI ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
ORTA YAĞLI ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
KISA YAĞLI ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
ROSİN MODİFİYE ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
TİXOTROPİK ALKİD REÇİNE Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
URETAN MODİFİYE ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
KOPOLİMER ALKİD REÇİNELER Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

 

Günümüzde genelde kimya atölyelerinde hazırlanan polyesterler, doğada kendiliğinden de oluşabilmektedir. Yapısal olarak ele alındığında, polyesterler kendi aralarında termoplastik ve termoset olarak sınıflandırılıyor. Özellikle tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan polyesterler, karboksilik asitle alkol arasında polimerizasyon reaksiyonun olması neticesinde elde edilmektedir.

Polivinil alkol olarak da bilinen ambalaj tutkalları, suda çözünen bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanan bir maddedir.

SOLVENT BAZLI AMBALAJ TUTKALLARI Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
SOLVENTSİZ AMBALAJ TUTKALLARI Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Cam veya korbon elyafı ile epoksi kombinasyonu mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu nedenle uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılan bir kimyasaldır. Genellikle iki komponentli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı hâlden katı hâle geçerler ve takip eden bir hafta içerisinde kürlenerek final sertliğine ulaşırlar.

Benzyl Alkol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Hint Yağı Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Klor Parafin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Titanyum Dioksit Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız